Avfall och återvinning

Återvinningssymbol

Avfall kan både ses som ett problem eller en tillgång. Alla farliga ämnen som fanns i produkten vi köpte finns också i avfallet vi lämnar efter oss. Avfall kan också ses som en viktig resurs och genom att ta om hand om det och återvinna.

Varje svensk slänger nästan ett halvt ton sopor varje år. Allt vi köper har då också skapat ännu mer avfall under själva produktionen. Vill du läsa mer om sopor kan du hitta mer information på Sveriges avfallsportal.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning och en avfallsplan. Kommunen ansvarar också för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Detta gäller även "liknande avfall" från exempel butiker, kontor, resturanger osv.