Svartbygge, olovligt byggande

Byggs något bygglovspliktigt utan tillstånd kallas detta för olovligt byggande eller svartbygge. Detta kan leda till att du får betala en avgift eller riva det som byggts. Det är plan- och fastighessektionen som har tillsynsansvar och ser till att lovplikten följs.

Om en anmälan inkommer till kommunen om olovligt byggande diarieförs anmälan och det görs ett platsbesök. Kan olovligt byggande konstateras kontaktas fastighetsägaren som ställs inför följande val:

  • riva byggnaden och återställa platsen

  • ansöka om bygglov i efterhand, om detta anses möjligt att beviljas

Fastighetsägaren kan bli tvungen att betala en avgift.

Anmäla olovligt byggande

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller om du själv har glömt att söka bygglov kan du kontakta kommunen. Ange vilken adress eller fastighet som det gäller och vad som har byggts utan bygglov.