Riva, rivningslov

Planerar du att riva en byggnad eller eller en del av en byggnad? Inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov från kommunen. Här kan du läsa mer om rivningslov.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har minskat lovplikten i denna
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte komunen har beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inget annat står i detaljplan eller områdesbestämmelser

Även om åtgärden inte kräver bygglov krävs det oftast att du gör en anmälan till kommunen. Kontakta kommunen innan du börjar riva för att få reda på vad som gäller i ditt område.