Mur och plank

Tjej vid mur och plank

Om du vill bygga ett staket, en mur eller sätta upp ett plank på din tomt kan detta kräva bygglov.

Du kan behöva bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett staket kräver normalt inte bygglov. Med plank menad en inhägnad som är högre än ett normalt staket och inte går att se igenom, vare sig material. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller en stödmur.

I varje enskilt fall görs en bedömning utifrån Plan- och bygglagen av kommunen om åtgärden kräver bygglov eller inte. Man tar hänsyn till läge, utförande och beständighet samt konstruktion och uteseende. Rådfråga gära Plan- och fastighetssektionen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid en- eller tvåbostadshus.