Komplementsbyggnader

 komplementsbyggnad

En komplementsbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. För att räknas som en komplementsbyggnad ska denna ligga i närheten av bostadshuset.

Exempelvis kan en komplementsbyggnad vara ett garage, förråd, gäststuga eller ett växthus. Komplementsbyggnaden får inte dominera huvudbyggnaden.

Bygglov krävs för komplementsbyggnader (dock inte friggebodar) inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser samt inom sammanhållen bebyggelse. 

Utanför ovan nämnda områden får du bygga komplementsbyggnader till en- eller tvåbostadshus utan bygglov, med vissa begränsningar. Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
  • komplementsbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • komplementsbyggnaden får inte dominera över bostadshuset
  • komplementsbyggnaden ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att komplementsbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området