Bryggor och sjöbodar

Brygga vid solnedgång

Vid sjöar och vattendrag är bryggor och sjödbodar ett naturligt inslag. Våra sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd, vilket innebär att du kan behöva söka strandskyddsdispens för att anlägga en brygga eller bygga en sjöbod.

Längst alla stränder, sjöar och vattendrag råder minst det generella strandskyddet på 100 meter. Vill du bygga en brygga eller en sjödbod ska du alltid kontakta kommunen innan för att få reda på om det krävs en strandskyddsdispens. Mer om strandskydd kan du läsa här.