Lediga tomter

Byggklara tomter för flerbostadshus, handel, hantverk och industri finns i de flesta av kommunens tätorter. Här kan du se vart lediga tomter för bostadsändamål finns, vilka tomtpriser som gäller samt få information kommunens lediga fastigheter.

Tomtpriserna är faställda av kommunfullmäktige.

Tomtpriser för enfamiljshus

I kommunens kartportal finns alla byggklara tomter i tätorterna Charlottenberg, Åmotfors, Koppom samt orterna Adolfsfors och Flogned. Kartorna uppdaterad via Lantmäteriets fastighetsregister och har därför en eftersläpning på ca sju dagar.

Priser för tomter inom detaljplanelagt område är 50 SEK per kvadratmeter, utom i Köla kyrkby där priset är 100 SEK per kvadratmeter.

Lediga fastigheter

Tomter för handel och småindustri, då inget annat beslutas, 25 kr/kvm
Hökedalens Industriområde, Kv. Torven (Charlottenberg), 100 kr/kvm
Strand industriområde, Kv. Bäcken (Åmotfors), 200 kr/kvm
Förbifart Åmotfors, Kv. Klacken, 25 kr/kvm
Förbifart Åmotfors, Kv. Laddstaken, 60 kr/kvm
Förbifart Åmotfors, Kv. Stenbacken, 100 kr/kvm

Priset på tomtmark som avstyckas utanför detaljplanerar område fastställs till 10 kr/kvm exklusive kostnad för fastighetsbildning.

YTTERLIGARE KOSTNADER

Vid nybyggnation ingår en VA-anslutningsavgift inom som faställs enligt kommunens taxa. I kommunens kartportal kan du se tomtpriser inklusive anslutningsavgift till VA.

På ej färdigbildade fastigheter tillkommer fastighetsbildningskostnader.