Lediga tomter

Litet hus på gräsmatta

Byggklara tomter för flerbostadshus, handel, hantverk och industri finns i de flesta av kommunens tätorter. Här kan du se vart lediga tomter för bostadsändamål finns, vilka tomtpriser som gäller samt få information kommunens lediga fastigheter.

Tomtpriserna är faställda av kommunfullmäktige.

Tomtpriser för enfamiljshus

I kommunens kartportal finns alla byggklara tomter i tätorterna Charlottenberg, Åmotfors, Koppom samt orterna Adolfsfors och Flogned. Kartorna uppdaterad via Lantmäteriets fastighetsregister och har därför en eftersläpning på ca sju dagar.

Lediga fastigheter

Tomter för handel och småindustri finns fn på

  • Hökedalens Industriområde, Kv. Torven (Charlottenberg)
  • Strand industriområde, Kv. Bäcken (Åmotfors)
  • Förbifart Åmotfors, Kv. Klacken
  • Förbifart Åmotfors, Kv. Laddstaken
  • Förbifart Åmotfors, Kv. Stenbacken

Priset på tomtmark som avstyckas utanför detaljplanerar område fastställs till 20 kr/kvm exklusive kostnad för fastighetsbildning.

YTTERLIGARE KOSTNADER

Vid nybyggnation ingår en VA-anslutningsavgift inom som faställs enligt kommunens taxa. I kommunens kartportal kan du se tomtpriser inklusive anslutningsavgift till VA.

På ej färdigbildade fastigheter tillkommer fastighetsbildningskostnader.