Korttidsboende

Hiernegården i Koppom

I ett korttidsboende får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid om inte behovet kan tillgodoses i hemmet.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut. Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.

Korttidsboende kan bland annat ges vid följande behov:

  • Rehabilitering på grund av tillfällig funktionsnedsättning
  • Återkommande rehabilitering
  • Omvårdnad
  • Palliativ vård
  • Anhörigavlösning för närståendevårdare
  • I väntan på särskilt boende
  • För demenssjuka där punktinsatser från hemtjänst inte kan planeras

En korttidsplats är alltid tidsbegränsad. Prövning om ytterligare tid sker efter ny bedömning.

Korttidsboende i Åmotfors

Det finns 12 enkelrum samt en gemensam matsal där det också finns tillgång till TV och dagstidningar. Här arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Sjuksköterska finns på avdelningen dagtid under vardagar. Övriga tider finns i kommunen sjuksköterska som kan tillkallas vid behov. Arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor och vårdbiträden utför rehabiliteringsinsatser utifrån bedömt behov.

Besöksadress: Älvuddsgatan 17, 670 40 Åmotfors
Tfn: 0571-283 28
Besökstider: Alla dagar, kl 10.00-12.00 och 16.00-18.00.

Korttidsboende på Hiernegården

Vid Hiernegården i Koppom finns tre korttidsplatser för demenssjuka. Här arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå.

Besöksadress: Kvarnforsplan 6, 670 41 Koppom
Tfn: 070-234 87 71, 073-423 55 26

Korttidsplats för personer med demenssjukdom kan även erbjudas vid Korttidsboendet i Åmotfors.