Korttidsboende (korttidsplats)

Aktivitetsrum med spel, pyssel, verkstad och vävstol

Ansökan om korttidsplats

En vistelse på korttidsplats är tidsbegränsad och tid för vistelse bedöms utifrån den enskildes behov. Det är kommunens biståndsbedömare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätt till korttidsplats. Prövning om ytterligare tid sker efter ny bedömning. Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.

Korttidsplats i Åmotfors

Det finns 12 platser, samtliga är enkelrum. Du kan beviljas korttidsplats om du:

 • har en uttalad kognitiv svikt (t.ex. förvirring)
 • genomgår boendeutredning och där du inte kan bo kvar i hemmet under tiden utredningen pågår
 • har beslut om särskilt boende och som inte kan vänta på verkställande i ordinärt boende
 • har ett rehabiliteringsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende
 • har ett tillfälligt omfattande hjälpbehov så att punktinsatser via hemtjänst inte är tillräckliga
 • har en palliativ diagnos (vård i livets slut) och inte vill dö i hemmet
 • har behov av anhörigavlösning för närståendevårdare

Kostnad

När du vistas på korttidsplats får du via faktura betala en dygnsavgift för vården och måltiderna. I måltiderna ingår frukost, lunch och middag, mellanmål serveras mellan måltiderna på för- och eftermiddagen.

Besök

Anhöriga och närstående är välkomna på våra besökstider som är mellan
kl. 10.00-12.00 och 14.00-18.00.

Besöksadress: Älvuddsgatan 17, Åmotfors
Tfn: 0571-283 28

När du kommer vill vi att du har med dig

 • Lättskötta kläder, underkläder och ytterkläder efter årstid (viktigt att allt är namnmärkt)
 • Stadiga skor, för både inom- och utomhusbruk (viktigt att allt är namnmärkt)
 • Hygienartiklar som tvål, schampo, hudkräm, tandborste, tandkräm m.m.
 • Utprovade inkontinenshjälpmedel, om sådana finns
 • Aktuella mediciner, medicinlista/behandlingsschema och recept, samt sårvårdsartiklar
 • Hjälpmedel som rullstol, rollator, duschpall, griptång med mera som du använder hemma
 • Högkostnadskort/frikort, om sådant finns
 • Färdtjänstbevis, om sådant finns

Låsbara skåp finns på rummet, men vi ansvarar inte för pengar eller värdesaker