Demensboende

Motivvägg Hiernegården

Demensboende är till för dig som har en demenssjukdom som gör att du inte längre kan bo kvar hemma. Boendet ska tillgodose behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap. Personal finns att tillgå dygnet runt.

Du får ett hyreskontrakt på din lägenhet. I lägenheten ingår, på grund av personalens arbetsmiljö, höj- och sänkbar säng samt sängbord.

Du betalar hyra, en avgift för vård och omsorg, kostnad för måltider samt kostnad för förbrukningsvaror såsom tvätt- och rengöringsmedel, tvättlappar, glödlampor, toalett- och hushållspapper. Avgiften beräknas utifrån din inkomst, därför måste du lämna uppgifter om din ekonomi för att få ett beslut om vad du ska betala i avgift.
Här hittar du information om avgifter

I demensboendet arbetar personalen efter Naomi Feils metod som bygger på validation. Validation är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation med personer som är desorienterade. Metoden hjälper dig att ge uttryck för känslor och behov där du just nu befinner dig i dina minnen. Målet med validation är att återställa och återuppbygga en starkare självkänsla. Detta sker i huvudsak genom att se, lyssna och bekräfta dina känslor och upplevelser.

Följande demensboenden finns

Tallmogården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 72
8 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Gunnarsbygården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 73
9 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Klockargården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 81
8 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Hiernegården
Kvarnforsplan 6, 670 41 Koppom, tfn 073-423 55 26, 070-234 87 71
10 lägenheter, 1 rum med minikök och toalett/dusch

Sinnenas trädgård

Sinnenas trädgård på Petersborg i Charlottenberg

Vid demensboendet i Charlottenberg finns en sinnenas trädgård. Boendet består av tre avdelningar i markplan och trädgården finns på innergården mellan två av dessa.

Legitimerad arbetsterapeut Inge Dahlenborg, Vårdalinstitutet, inspirerade oss inför planeringen av sinnenas trädgård. Vid ett studiebesök i Hagfors kommun fick vi se hur de utformat sin trädgård och val av växter. Information på Internet om demens och sinnenas trädgård gav värdefulla idéer. Vid planeringen av trädgården har vi haft följande inriktning:

  • Tillgänglighet - placering i direkt anslutning till boendet.
  • Trygghet/avgränsning - avgränsa trädgården på ett behagligt sätt, ett staket och en häck ger skydd mot starka vindar. Vi har ett grönt staket med tuja framför för att dölja staketet.

Orientering - 5 punkter. John Zeisel & Marta M Tyson beskriver i boken ”Healing Gardens” hur trädgårdar för dementa ska utformas:

  • Stigar - enkelt att ta sig fram.
  • Platser - samlingsplatser, till exempel pergola eller växthus.
  • Orienteringspunkter - lätt att hitta åter.
  • Mötesplatser - markera med till exempel en soffa eller lykta, kännetecken.
  • Avgränsningar - ej för stort område, grind som är synlig eller dold beroende vem som ska använda grinden.

Att drabbas av demenssjukdom innebär ökade svårigheter att tolka omgivningen, att kommunicera samt ibland också att förstå sina egna tankar och upplevelser. Samtidigt minskar förmågan att tänka abstrakt och då är det skönt att få vistas i en behaglig lugn utemiljö, att få aktivera sina sinnen, syn, hörsel, lukt och känsel.