Demensboende

Vattenpump vid Hiernegården

Kommunens särskilda boende med inriktning demens är för dig som har en demensdiagnos. När ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses med andra insatser kan ett demensboende vara ett alternativ. Du ansöker om särskilt boende med inriktning mot demens hos kommunens biståndshandläggare.

Boendet är bemannat dygnet runt för att kunna ge stöd och trygghet i din vardag. På de olika enheterna arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterskor finns på plats under vardagar, helger och kvällar nås tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns knutna till enheterna. Demenssjuksköterska och Silviasyster finns med i teamet vid behov. Vi strävar efter ett personcentrerat arbetssätt enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt använder kvalitetsregister som BPSD och Senior Alert för att kunna arbeta förebyggande och säkert.

När du flyttar in erbjuds du ett ankomstmöte där vi bygger grund för en genomförandeplan och pratar om vad som är viktigt för dig och dina anhöriga för att du ska känna dig trygg och må så bra som möjligt.

I din lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med en anpassad madrass, detta utifrån personalens arbetsmiljö. Det finns även ett läkemedelsskåp samt ett mindre värdeskåp. För övrigt inreder du din lägenhet själv som du önskar. Men tänk gärna på att inte ha för mycket möbler och helst inte mattor, detta för att underlätta om du använder hjälpmedel eller har fallrisk. Det finns möjlighet att ha TV och telefon i din lägenhet. Om du önskar finns även Wifi att tillgå för dig som bor hos oss. Prata med personalen så hjälper de dig. Hemförsäkring tecknar du själv.

Du betalar hyra, en avgift för vård och omsorg, kostnad för måltider samt kostnad för förbrukningsvaror såsom tvätt- och rengöringsmedel, tvättlappar, glödlampor, toalett- och hushållspapper. Avgiften beräknas utifrån din inkomst, därför måste du lämna uppgifter om din ekonomi för att få ett beslut om vad du ska betala i avgift.
Här hittar du information om avgifter

Följande demensboenden finns

Tallmogården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 72
8 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Gunnarsbygården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 73
9 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Klockargården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 0571-282 81
8 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Charlottagården
Petersborgsvägen 1, 673 32 Charlottenberg, tfn 076-131 01 76
8 lägenheter med toalett och dusch samt gemensamt kök

Hiernegården
Kvarnforsplan 6, 673 37 Koppom, tfn 073-423 55 26, 070-234 87 71
10 lägenheter, 1 rum med minikök och toalett/dusch

Sinnenas trädgård

Vid demensboendet i Charlottenberg finns en sinnenas trädgård. Boendet består av tre avdelningar i markplan och trädgården finns på innergården mellan två av dessa.

Sinnenas trädgård med blommor och stigar

Legitimerad arbetsterapeut Inge Dahlenborg, Vårdalinstitutet, inspirerade oss inför planeringen av sinnenas trädgård. Vid ett studiebesök i Hagfors kommun fick vi se hur de utformat sin trädgård och val av växter. Information på Internet om demens och sinnenas trädgård gav värdefulla idéer. Vid planeringen av trädgården har vi haft följande inriktning:

  • Tillgänglighet - placering i direkt anslutning till boendet.
  • Trygghet/avgränsning - avgränsa trädgården på ett behagligt sätt, ett staket och en häck ger skydd mot starka vindar. Vi har ett grönt staket med tuja framför för att dölja staketet.

Orientering - 5 punkter. John Zeisel & Marta M Tyson beskriver i boken ”Healing Gardens” hur trädgårdar för dementa ska utformas:

  • Stigar - enkelt att ta sig fram.
  • Platser - samlingsplatser, till exempel pergola eller växthus.
  • Orienteringspunkter - lätt att hitta åter.
  • Mötesplatser - markera med till exempel en soffa eller lykta, kännetecken.
  • Avgränsningar - ej för stort område, grind som är synlig eller dold beroende vem som ska använda grinden.

Att drabbas av demenssjukdom innebär ökade svårigheter att tolka omgivningen, att kommunicera samt ibland också att förstå sina egna tankar och upplevelser. Samtidigt minskar förmågan att tänka abstrakt och då är det skönt att få vistas i en behaglig lugn utemiljö, att få aktivera sina sinnen, syn, hörsel, lukt och känsel.