Bostad med särskild service LSS

Gruppboende hus i Åmotfors

Personer med funktionsnedsättning och som har ett stort och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätten att få ett sådant boende. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) har rätt till bostad med särskild anpassad service om behovet finns. En sådan bostad kan utformas på olika sätt: servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Här ges särskild service, med personal dygnet runt för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Servicebostad

Behöver du lite mindre stöd kan servicebostad passa dig bra. En servicebostad består av ett antal lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. Du har en egen lägenhet och i närheten finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet. I en servicebostad kan även du bo som har stöd av personliga assistenter.

I kommunen finns följande boenden

Gruppbostad Måsvägen
Måsvägen 6, 673 34 Åmotfors, tfn 073-275 62 52

Gruppbostad Svanen
Svanvägen 2, 673 34 Åmotfors, tfn 073-546 18 09

Gruppbostad Åsen
Åsvägen 4 B, 673 34 Åmotfors, tfn 073-546 18 05

Servicebostad Vargen
Åmotfors, tfn 070-333 23 87

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj, så kallat familjehem. De som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bo i en bostad med särskild service, till exempel på ett elevhem. Boendet ska inte ersätta, utan komplettera föräldrarna.