Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av driftsbolaget, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta Teknik I Väst AB via kundservice. 

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

rutiner vid sophämtning

Kärlet ska framöver stå med öppningen ut mot vägen och hjulen mot fastigheten å höger sida av vägen i sopbilens färdrikting.

När hämtar vi dina sopor?

Körturer för sophämtning ser olika ut beroende på vart du bor.
För information gällande sophämtning ber vi er kontakta Mossebergs Avfallsanläggning på telefonnummer tfn: 0570-818 22.