Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av kommunens entreprenör, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta kommunens medborgarkontor.

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

Glöm inte att ställa ut sopkärlet i tid

Sopkärlet ska ställas inför hämtning på höger sida av vägen i körriktningen med handtaget ska vara mot vägen. Sopkärlet ska stå på sin hämtningsplats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Hämtningsrutt

Det har delats ut en orange lapp med er nya hämtningsdag.

Ni som ansökt och beviljats tömning var 4:e vecka kommer få tömning följande veckor (dag och jämn eller ojämn vecka har angetts på den orangea lappen ni fått)

Jämna veckor

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Ojämna veckor

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51