Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av kommunens entreprenör, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta kommunens medborgarkontor.

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

Glöm inte att ställa ut sopkärlet i tid

Sopkärlet ska ställas inför hämtning på höger sida av vägen i körriktningen med handtaget ska vara mot vägen. Sopkärlet ska stå på sin hämtningsplats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

Hämtningsrutt

Nu kan du se sopbilens hämtningsrutter på vår webbkarta. För att se vilken vecka och veckodag sopbilen kommer till dig trycker du på den färgade linjen i webbkartan.