Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av kommunens entreprenör, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta kommunens medborgarkontor. 

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

Glöm inte att ställa ut sopkärlet i tid

Sopkärlet ska ställas inför hämtning på höger sida av vägen i körriktningen med handtaget ska vara mot vägen. Sopkärlet ska stå på sin hämtningsplats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

När hämtar vi dina sopor?

Tidigare har du som boende i Eda kommun även enkelt kunna se din hämtningsdag med hjälp av en webbkarta. Denna kartan kommer att uppdateras så småningom och finnas tillgänglig för alla igen.

Just nu pågår dock arbetet med att få de nya körturerna på plats och innan detta arbetet är klart kommer inte webbkartan finnas tillgänglig. Vi arbetar med att få ordning på kartan så snart som möjligt. Till dess är du välkommen att ringa till Teknik i Väst AB på tfn
0570-818 22 om du vill ha information om din hämtningsdag, eller om du har andra funderingar kring din sophämtning.

Du som ansökt och beviljats tömning var 4:e vecka kommer få tömning följande veckor:

Jämna veckonummer

v. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Ojämna veckonummer

v. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49