Kompostering av hushållsavfall

Vid kompostering bryts organiskt avfall som t ex grönsaker, kött och hushållspapper ner till jord, med hjälp av maskar, insekter, svampar och mikroorganismer. Den kompostjord som bildas är näringsrik och kan användas som jordförbättrare i trädgården.

En stor del av köksavfallet är komposterbart, och genom att kompostera, kan du minska mängden sopor från ditt hushåll. Därmed sänker du den rörliga kostnaden på sophämtningen, och dessutom gör du en insats för miljön genom att minska ditt bidrag till det sk "sopberget". Kompostering av köksavfall ska anmälas till kommunen, länk till e-tjänst finns längre ner på denna sida.

Detta kan komposteras:

 • Alla slags matrester
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump
 • Kaffefilter
 • Hushållspapper
 • Snittblommor
 • Krukväxter
 • Blomjord

Detta går INTE att kompostera:

 • Snus, cigarettfimpar
 • Blöjor, bindor
 • Textilier
 • Innehållet i dammsugarpåsar
 • Kattsand
 • Annat material förorenat av kemikalier som t ex lacknafta

För mer information kontakta Miljö- och byggavdelningen.

Insamling av matavfall

Under år 2020 påbörjas införandet av ett system för insamling av matavfall i kommunen. Matavfall kommer att kunna lämnas i samband med ordinarie sophämtning.

Kompostering av matavfall i egen kompost kommer fortsatt att vara möjligt. För att kompostera annat än trädgårdsavfall måste anmälan göras till Miljö- och byggavdelningen i Eda kommun. Anmälan görs via e-tjänst som återfinns enligt länken längst ner på sidan.

Eda kommuns riktlinjer för kompostering

Eda kommun har tagit fram följande riktlinjer som ska uppfyllas vid kompostering av matrester.

Kompostens konstruktion

 • Du kan köpa en kompost, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl.
 • Komposten ska vara byggd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen).
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara skadedjurssäker, dvs. vara så tät att fåglar, råttor, möss eller andra skadedjur inte kan ta sig in.
 • Botten på komposten får ha hål, men de får inte vara större än 5 mm
 • Locket ska vara utformat så att regnvatten och smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostens volym

 • Komposten ska anpassas efter antalet boende i hushållet. Som riktlinje kan man räkna enligt nedan: Oisolerad (kallkompost): 100 liter/person och år.Isolerad (varmkompost): 50 liter/person och år.Roterande och isolerad: 25liter/person och år.
 • Är du permanentboende rekommenderas en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintern.
 • Du är ansvarig för att kompostens volym är tillräckligt stor för att uppnå en tillfredsställande kompostering.

Kompostering – Ansvar & Hantering

 • Endast komposterbart avfall får läggas i komposten.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hantering av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

För Miljö- och byggavdelningens hantering tas en avgift ut enligt gällande taxa. För hantering av anmälan är avgiften 1 107 kr.