Kompostering av hushållsavfall

Vid kompostering bryts organiskt avfall som t ex grönsaker, kött och hushållspapper ner till jord, med hjälp av maskar, insekter, svampar och mikroorganismer. Den kompostjord som bildas är näringsrik och kan användas som jordförbättrare i trädgården.

En stor del av köksavfallet är komposterbart, och genom att kompostera, kan du minska mängden sopor från ditt hushåll. Därmed sänker du den rörliga kostnaden på sophämtningen, och dessutom gör du en insats för miljön genom att minska ditt bidrag till det sk "sopberget". Kompostering av köksavfall ska anmälas till kommunen, och blanketter tillhandahålls av miljösektionen.

Detta kan komposteras:

 • Alla slags matrester
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump
 • Kaffefilter
 • Hushållspapper
 • Snittblommor
 • Krukväxter
 • Blomjord

Detta går INTE att kompostera:

 • Snus, cigarettfimpar
 • Blöjor, bindor
 • Textilier
 • Innehållet i dammsugarpåsar
 • Kattsand
 • Annat material förorenat av kemikalier som t ex lacknafta

För mer information kontakta miljösektionen.

Insamling av matavfall

Under år 2020 påbörjas införandet av ett system för insamling av matavfall i kommunen. Matavfall kommer att kunna lämnas i samband med ordinarie sophämtning.

Kompostering av matavfall i egen kompost kommer fortsatt att vara möjligt.