Avgifter och regler

Plånbok

Saknar din bostad sopkärl, kontakta Kundservice på Teknik i Väst för att teckna abonnemang. Du som fastighetsägare står för renhållningsabonnemanget på din fastighet. Hyr du ut fastigheten är det du som ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften beräknas per hushåll och täcker del av kostnaden för det som samtliga hushåll kan nyttja obegränsat, dvs. drift och underhåll av Lundens återvinningscentral, administration, miljöstation för farligt avfall etc. Hämtningsavgiften varierar beroende av typ av kärl, kärlvolym och hämtningsintervall.

Du kan läsa om de olika abonnemangen och avgifterna i Eda kommuns renhållningstaxa som du hittar här:

Föreskrifter Renhållningstaxa

Teknik i Väst, Kundservice
tfn: 0570-822 00
e-post: kundservice.teknik@arvika.se

Öppettider kundservice:
måndag-torsdag 8.00-10.00 & 13.00-16.00
fredag 8.00-10.00 & 13.00-15.00