Avgifter och regler, abonnemang

Plånbok

Saknar din bostad sopkärl, kontakta kommunens medborgarkontor för att teckna abonnemang. Sopkärl erbjuds i storlekarna 190 liter och 370 liter.

Sopkärl 190 liter

  • Fast avgift, helårsabonnemang: 718 kr
  • Fast avgift, fritidshusabonnemang: (Mellan perioden 15/4-15/10) 359 kr

Sopkärl 370 liter

  • Fast avgift, helårsabonnemang 1108 kr
  • Fast avgift, fritidshusabonnemang: (Mellan perioden 15/4-15/10) 554 kr

Rörlig avgift är  4,25 kr per kilo avfall som lämnas.

Slamtömning

  • Ordinarie slamtömning, permanent- och fritidsbostad 1020 kr

Samtliga priserer ovan gäller år 2019 och är inklusive moms.

Renhållningstaxa

Mer om avgifter hittar du i Eda kommuns  renhållningstaxa, under rubriken "Vatten, avlopp och avfall".