Avgifter och regler

Plånbok

Saknar din bostad sopkärl, kontakta kommunens medborgarkontor för att teckna abonnemang. Sopkärl erbjuds i storlekarna 140 liter 190 liter och 370 liter. Fritidshusabonnemang har endast tömning av kärl och tillgång till Lundens ÅVC mellan perioden 15/4-15/10.

GRUNDAVGIFT

  • Småhus, en och tvåbostadshus: 660 kr
  • Fritidshus: 330 kr

SOPKÄRL 140 LITER

  • Hämtningsavgift, helårsabonnemang 13 ggr/år*: 750 kr
  • Hämtningsavgift, fritidshusabonnemang 6 ggr/år*: 320 kr

*kräver anmälan av kompost

SOPKÄRL 190 LITER

  • Hämtningsavgift, 26 ggr/år: 1275 kr
  • Hämtningsavgift, 13 ggr/år*: 1030 kr
  • Hämtningsavgift, fritidshusabonnemang: 535 kr

SOPKÄRL 370 LITER

  • Hämtningsavgift, helårsabonnemang: 2825 kr
  • Hämtningsavgift, fritidshusabonnemang: 1415 kr

SLAMTÖMNING

  • Ordinarie slamtömning, permanent- och fritidsbostad 1025 kr

Samtliga priserer ovan gäller år 2020 och är inklusive moms.

RENHÅLLNINGSTAXA

Mer om avgifter hittar du i Eda kommuns renhållningstaxa