Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlings station

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som sköter insamlingen av förpackningar på kommunens återvinningsstationer. Här finns insamlingskärl för tidningar och förpackningar av papp eller papper, metall, glas och plast samt småbatterier. På deras hemsida hittar du deras kontaktuppgifter för felanmälan och frågor samt telefontider. 

Tänk på att förpackningarna ska vara väl rengjorda.

Tidningar, reklamblad och pocketböcker får lämnas i tidningsinsamlingen men inte kuvert eller böcker med hård pärm.

Återvinningsstationer finns på följande platser i kommunen:

 • Lundens avfallsanläggning
 • Hökedalsvägen, Charlottenberg
 • Tallmons handelsområde, Charlottenberg
 • Örnvallen, Charlottenberg
 • Glasbruksvägen, Eda Glasbruk
 • Fridensgatan, Åmotfors
 • Älvuddsgatan, Åmotfors
 • Brogatan, Koppom
 • Boda bruksgård, Skillingsfors

Sopsortering

Sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen och genom att sortera kan vi både skydda oss och ta tillvara på en massa resurser. Genom att sortera och återvinna avfall kan vi skydda oss från farliga ämnen samtidigt som vi minskar förbrukningen av våra värdefulla naturresurser.

Skräp som slängs i natuer (eller på våra gator) riskerar att läcka ut farliga ämnen samtidigt som det tar mycket lång tid att bryta ner. Här kommer några exempel:

 • Glas - 1 miljon år
 • Plast - 450 år (då återstår ändå skadliga mikrobitar av plast)
 • Aluminium - 200-500 år
 • Plastbestruket papper - 5 år
 • Fimpar - 1- 5 år
 • Papper - 6 månader

Är du osäker på hur olika typer av avfall ska sorteras, varför du ska sortera eller andra frågor kan du läsa om detta på Sveriges avfallsportal