Anhörigstöd, avlastning

Händer som håller i en kaffekopp

En stor del av den hjälp och vård som ges i hemmet utförs av en anhörig och du som anhörig kan vara i behov av hjälp och stöd för att klara din insats. Flera olika former av stöd och avlösning finns att få. Anhörigsamordnaren är en kontaktperson som kan ge dig information, råd och stöd samt vara en kontakt för dig till kommunen

Kostnadsfri avlösning i hemmet

Insatsen på 15 timmar/månad, är till för dig som vårdar anhörig i hemmet som inte kan lämnas ensam. Avlösningen syftar till att ge dig som anhörig möjlighet till aktiviteter utanför hemmet och innebär att hemtjänstpersonal avlöser dig i hemmet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren i det distrikt där du bor.

För att insatsen sedan ska kunna genomföras måste begäran om avlösning göras minst en vecka innan, hos områdeschefen för hemtjänsten i det distrikt där du bor.

Avlösning/växelvård på korttidsboende

Insatsen ger dig som anhörig möjlighet till vila och avkoppling, till exempel att resa bort. Ansökan görs hos biståndshandläggaren i det distrikt där du bor.

Dagverksamhet för demenssjuka

Insatsens syfte är att främja kvarboende i egna hemmet samt att ge anhöriga stöd och avlastning. Ansökan görs hos biståndshandläggaren i det distrikt där du bor.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper anordnas efter behov och önskemål av dig som vårdar en närstående. Kontakta anhörigsamordnaren för mer information.