Kommunarkivet

Det kommunala arkivet

Enligt arkivlagen ska varje kommun ha ett kommunarkiv. Ansvarig för kommunarkivet i Eda kommun är kommunstyrelsen.

I kommunens centralarkiv i Charlottenberg förvaras kommunala handlingar för slutförvaring. Här finns gamla handlingar från de upphörda kommuner som nu uppgår i Eda kommun. Arkivbeståndet består bl.a. av protokoll, klasslistor, skolhälsojournaler, betyg och bygglovsritningar ända från 1863. Kommunarkivet är en guldgruva för dig som är släkt- eller lokalhistoriskt intresserad.

Kommunen har både närarkiv och centralarkiv. Närarkiven som finns på flera platser runt om i kommunen innehåller handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten. När de inte används längre i det dagliga arbetet överlämnas de till centralarkivet för slutförvaring.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga och alltså tillgängliga för allmänheten.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service så rekommenderas att du ringer eller skickar e-post före ditt besök.

E-arkiv

Eda kommun deltar i samverkan mellan andra Värmlands kommuner och Region Värmland när det gäller att förbereda införande av e-arkiv. Det vill säga en organisation som kan bevara information digitalt för framtida generationer.