Socialjour

Via SOS Alarm 112 nås hjälpresursen socialjour som handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt.

Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.