Kvinnojour och mansjour

Knuten hand med ledsen kvinna i bakgrunden

KVINNOJOUREN EVA

Tre västvärmländska kommuner driver en gemensam kvinnojour. Hit kan Du vända dig för att få råd och hjälp. Du väljer själv om vill vara anonym eller inte.

Vid behov kan kvinnojouren erbjuda så kallat skyddat boende.

MANSJOUREN

Föreningen Mans & Familjejour (MFJ) vänder sig till dig som av olika anledningar hamnat i en livskris där psykiskt och/eller fysiskt våld förekommer i nära relation. Lever du i en relation med risk för, eller redan är i en konfliktladdad livssituation så kan MFJ bistå med hjälp.

MFJ anser att män är en särskilt utsatt kollektiv grupp i samhället där både kultur och fostran uppmuntrat män att inte förväntas vara svaga, söka stöd eller anmäla vid psykiskt och fysiskt våld i nära relation. Män förväntas vara starka, bita ihop och helst vara tysta i sitt lidande.

Mäns utsatthet för psykiskt och fysiskt våld tystas ner och underskattas vilket medför att mörkertalet för män är enormt stort.