Kristeam och krishantering

POSOM

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och ingår som en del i kommunens krisberedskap. Det är en resurs som kan aktiveras när samhällets ordinarie resurser inte räcker till, exempelvis i anslutning till en större brand eller olycka.

I POSOM-gruppen Eda kommun ingår representanter för primärvård, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. När en allvarlig händelse sker är det viktigt att kommunen snabbt kan organisera stöd för de människor som drabbats. POSOM är en resurs som kan aktiveras vid en allvarlig händelse, när övriga resurser inte räcker till, och har som uppgift ta hand om drabbade men inte fysiskt skadade – dessa tar sjukvården hand om.

Typiska uppgifter för POSOM är istället att ge emotionellt första stöd, hålla en hand, informera, se till att det finns mat och filtar, boende för natten och hjälp med att kontakta anhöriga. När det akuta behovet är över slussas personer med kvarstående behov in i ordinarie verksamheter, exempelvis till en kurator hos landstinget. Det är viktigt att veta att POSOM inte är utbildade terapeuter, utan medmänniskor som hjälper till med praktiska saker i det akuta läget.

Ansvarigt befäl från räddningstjänst, polis, ambulans eller sjukvård kan begära aktivering av POSOM-gruppen genom att kontakta POSOM:s ledningsgrupp eller larma via SOS Alarm.