Pågående planarbeten

Här hittar du pågående planarbeten i kommunen och vilket skede de är i. 

När ett planarbete pågår ska kommunen informera ärendets gång och göra handlingarna tillgängliga för de som kan ha intresse för planen. Hur planarbetet går till och hur du kan påverka kan du läsa mer om under Planprocessen och Så kan du påverka.

I vår kartportal kan du se både gällande planer och pågående planarbeten.