Pågående planarbeten

Under "pågående planarbeten" i menyn till vänster så finner du aktuella planarbeten i kommunen. Klicka på någon av dessa för mer information gällande exempelvis syftet med planen och i vilket skede i planprocessen den är.

När ett planarbete pågår ska kommunen informera ärendets gång och göra handlingarna tillgängliga för de som kan ha intresse för planen. Hur planarbetet går till och hur du kan påverka kan du läsa mer om under Planprocessen och Så kan du påverka.