Aktiviteter, verksamhet för äldre

Seniorer som spelar Boule

Eda kommun har drygt 150 aktiva föreningar som svarar för i stort sett allt fritids- och kulturutbud i kommunen. Av dessa faller närmare 100 in under kommunens ansvarsområde, barn- och ungdomsföreningar, lokalhållande föreningar, kulturföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar och övriga föreningar såsom byalag med flera.