Parkeringstillstånd

Bilar på parkering

Kommunen beviljar parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen (1998:1276). Parkeringstillståndet gäller i hela landet och inom EU.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Den som är rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd.
Läkarintyg krävs i samband med ansökan om parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad som inte kör själv utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, t.ex. vid förvirringstillstånd, psykisk oro, läkarintyg krävs.

Exempel på tillämpningar

  • Rörelsehindret skall alltid avse gångförmågan
  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga rörelsehinder
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett P-tillstånd
  • Svårighet att ta sig i och ur bilen och öppna bildörren helt utgör inte grund för P-tillstånd
  • Tidigare P-tillstånd ligger inte till grund för nytt tillstånd
  • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion, inkontenens etc,där en person kan få akut behov av en toalett anses inte vara grund för ett P-tillstånd
  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få P-tillstånd
  • Parkeringstillstånd utfärdas för högst 5 år

Ansökan

Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.
Ansökan måste styrkas med läkarintyg.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ca 2 veckor.
Handläggningstiden är något längre under sommaren, ca 4 veckor under juni-augusti.

Kostnad

Ansökan och tillstånd är kostnadfritt.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Slutlig instans är Transportstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med ett eventuellt avslag.