Så klarar du krisen

Svensk krisberedskap bygger på att var och en tar ett ansvar före, under och efter en kris eller samhällsstörning. Det finns inga uttalade krav på att du ska förbereda dig, men för att samhället ska kunna lägga resurserna på de som verkligen behöver hjälp är det bra om du är förbered att klara de vanligaste kriserna.

De mest sannolika riskerna i vår kommun är elavbrott, störningar i dricksvattenförsörjningen, fjärrvärmen, mobilnätet och betalningssystemen. För att klara sådana störningar är det bra om du har förberett en krislåda. En krislåda kan till exempel innehålla:

 • Vattendunk
 • Campingkök
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar
 • Radio med extra batterier
 • Telefonlista
 • Powerbank för laddning av mobiltelefon
 • Husapotek
 • Mat
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

En bra tumregel är att ha mat så du klarar dig tre dygn, kom ihåg att även husdjur behöver mat och vatten. Fler tips och råd hur du kan förbättra din säkerhet finns på MSB:s webbplats: Råd till privatpersoner

Krisberedskapen i kommunen är ett arbete som ständigt pågår. I och med att samhället förändras skapas nya risker och hot. Du kan vara med och förbättra säkerhetsarbetet genom att tala om för oss vilka risker du uppmärksammar runt om i kommunen.