Information till partier om valsedlar inför EU-valet

Ställ med valsedlar

DISTRIBUTION AV VALSEDLAR

Under tidigare val har Eda kommun haft ett utökat distributionsansvar, vilket inneburit att varje parti som anmält deltagande i valet har kunnat lämna in sina valsedlar centralt till kommunen. I EU-valet 2024 har valnämnden beslutat att kommunen inte ska ha ett sådant utökat distributionsansvar. Det betyder att det är partiets ansvar att leverera sina valsedlar till röstmottagningsstället samt att se till så valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

LÄMNA VALSEDLAR VID FÖRTIDSRÖSTNINGEN

Vid förtidsröstningen kan valsedlar lämnas 21 maj kl. 17.00-18.00 och 22 maj kl. 10.45-12.45 i denna förtidsröstningslokal:

 • Biblioteket Charlottenberg

De valsedlar som tidigare under förtidsröstningen lämnats vid Charlottenbergs röstmottagningsställe kommer att flyttas över till valsedelställen i valbussen innan avfärd.

Valsedlar kan också lämnas löpande under valperioden.

LÄMNA VALSEDLAR PÅ VALDAGEN

På valdagen 9 juni kan valsedlar lämnas kl. 06.00-07.30 i följande vallokaler:

 • Folkets hus Charlottenberg (A-sal och B-sal, två vallokaler)
 • Gillevihallen, Koppom
 • Köla församlingshem, Köla
 • Älvgården, Åmotfors

Valsedlar kan också lämnas löpande under valdagen.

VALBÅS

Inför EU-valet har valnämnden beslutat att väljaren både ska kunna välja valsedlar och göra i ordning sin röst på samma plats, i så kallade valbås. Detta för att underlätta för väljaren.

PLACERING AV VALSEDLAR

Partivalsedlar, namnvalsedlar och blanka valsedlar placeras ut enligt följande:

 • Ställ 1: Partivalsedlar efter val (Riksdag/region/kommun eller EU-parlamentsval). Bokstavsordning efter parti med start i övre vänstra hörnet.
  Efter partiernas valsedlar återfinns blanka valsedlar för respektive val.
 • Ställ 2 (med fortsättning i ställ 3 om så behövs): Namnvalsedlar efter val
  (Riksdag/region/kommun eller EU-parlamentsval). Bokstavsordning efter parti
  med start i övre vänstra hörnet.

2024-05-06

KONTAKTINFO

Rebecka Nilsson
Valsamordnare
tfn: 0571-28106
rebecka.nilsson@eda.se