Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

God man och förvaltare Skriv ut

 

Behov av hjälp

För att någon ska kunna få en god man eller förvaltare ska det finnas ett behov av hjälp som inte går att lösa på annat sätt, till exempel på grund av sjukdom, dålig hälsa, psykisk störning eller liknande.


Hur omfattande den gode mannens eller förvaltarens uppdrag blir beror på huvudmannens egen förmåga och behov. Det kan till exempel handla om att:


Bevaka rätt

  • ingå avtal
  • ansöka om insatser
  • ta kontakter med myndigheter
  • sälja bostadsrätt eller fastighet

Förvalta egendom

  • sköta huvudmannens ekonomi - betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital
  • se till att egendomen är försäkrad

Sörja för person

  • se till att huvudmannen får en så bra vård och omsorg som möjligt

God man

Om en person har svårt för att klara av att betala sina räkningar, ha kontakt med myndigheter och liknande kan det bli aktuellt med god man. Att ha en god man är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan den enskilde och den gode mannen. Den enskildes samtycke krävs. Förstår inte den enskilde vad saken gäller behövs ett läkarintyg.


Förvaltare

Ibland är det inte tillräckligt att ha en god man som hjälper till. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan en förvaltare utses. Att få en förvaltare innebär en inskränkning i den enskildes frihet, man kan till exempel inte längre ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. Det är alltid förvaltaren som har beslutanderätten i frågor som handlar om ekonomi och avtal. Det praktiska arbetet som en förvaltare gör för sin huvudman är annars mycket likt uppdraget som en god man har.


Vid en ansökan om förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg. Ett förvaltarskap ska omprövas varje år.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran