Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

SFI Skriv ut

 

SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andra språk. (Skolverket)


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till Dig som är invandrare, är äldre än 16 år och folkbokförd i Eda kommun. SFI ger grundläggande kunskaper i svenska språket samt orientering om det svenska samhället och dess normer.


Utbildningsmål

Utbildningens mål är att Du ska nå sådana kunskaper i svenska språket att det går att klara det vardagliga livet - på arbete och fritid - men också förbereda för fortsatta studier.


Undervisningstid

Undervisningen anpassas efter individens förmåga och framsteg. Lektionerna är fem dagar i veckan och ger 15 timmar undervisning per vecka. Du kan söka till SFI när som helst under året och kan påbörja studierna när det finns en ledig studieplats.


Studieekonomi

Det utgår ingen form av studiestöd när man läser SFI. Studerande som inte har inkomster så att det räcker till uppehälle, har i vissa fall rätt till ekonomiskt stöd från kommunen.


Studievägledare

Vår studievägledare, erbjuder enskild och fördjupad vägledning.
Sidansvarig: Ulrika Gramen
Mer information

Vuxenutbildningen i Eda

Box 30
670 40 Åmotfors
  

Lisbeth Öjstrand

Tf Rektor

Mob: 076-112 16 01

Lisbeth.Ojstrand@eda.se


Ulrika Gramén

Utbildningssamordnare

Tel: 0571-283 05

Mob: 072-529 18 99

Ulrika.Gramen@eda.se


Ingela Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Ingela2.Johansson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit