Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Samhällsorientering Skriv ut

 
bok

Samhällsorientering införs enligt den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare som en obligatorisk del. Varje kommun ska erbjuda nyanlända flyktingar minst 60 timmars samhällsorientering.

De nyanlända invandrare som omfattas är flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga. För övriga invandrare erbjuds samhällsorientering i mån av plats och efter önskemål.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och utgöra en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

 

Samhällsorienteringen erbjuds utöver SFI studierna. Samhällsorienteringen skall i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller på annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov anlitas tolk. Efter genomgången samhällsorientering utfärdas ett intyg.
 

Innehållet i samhällsorienteringens åtta obligatoriska delar

 

1 Att komma till Sverige

 • Invandring till Sverige

 • Integration i Sverige

 • Sveriges historia - från istid till modern tid

 • Sverige under 1900-talet

 • Finns det något typiskt svenskt?

 • Traditioner och högtider i Sverige

2 Att bo Sverige

 • Geografi, näringsliv och infrastruktur
 • Befolkning
 • Bostäder och boende
 • Miljö, natur och ekologisk hållbarhet
 • Så fungerar din kommun
 • Att hantera din ekonomi
 • Säkerhet 

3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige

 • Arbetsmarknaden i Sverige
 • Att vara anställd 
 • Att söka arbete
 • Att starta eget företag
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Att betala skatt
 • Folkbokföring
 • Socialförsäkringen
 • Utbildning för vuxna
 • Fritids- och föreningsliv

 4 Individens rättigheter och skyldigheter

 • Jämlikhet och männskliga rättigheter
 • Skydd mot diskriminering
 • Familj och individ
 • äktenskapslag, sambolag
 • föräldraförsäkring
 • mödravårdscentral, barnavårdscentral, ungdomsmottagning
 • svenskt skolsystem

6 Att påverka i Sverige

 • demokrati
 • hur Sverige styrs, nationellt, regionalt och lokalt
 • politiska val
 • åsiktsfrihet, tryck- och yttrandefrihet, föreningsfrihet
 • åsiktsbildning och påverkan
 • EU och EMU

7 Att vårda sin hälsa i Sverige

 • vårdcentralens roll, sjukvårdsrådgivning, remiss
 • apotek, hemapotek och egenvård
 • första hjälpen
 • tandvård
 • friskvård, kost och motion

 8 Att åldras i Sverige

 • pension
 • hemtjänst, äldreomsorg
 • begravning
 • arvsreglerSidansvarig: Ulrika Gramen

Mina favoriter
Spara sidan som favorit