Validering

Validering innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och färdigheter bedöms mot mål och innehåll i gymnasiala kurser.

Du kan till exempel ha arbetat inom hälso‐ och sjukvård, försäljning och service, restaurang och servering där du lärt dig delar av yrket i ditt vardagliga arbete. Du kan också ha lärt dig på annat sätt genom att ha gått kurser eller deltagit i någon föreningsverksamhet med mera.

Validering är därför inte någon utbildning. Det handlar i stället om en strukturerad kartläggning och bedömning av vad du redan lärt dig. Valideringen kan leda till att du får gymnasiebetyg eller intyg på det du kan.