SFI

 SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis. För att vara behörig till kommunens utbildning i svenska för invandrare ska du vara folkbokförd i Eda kommun 

Vi erbjuder SFI undervisning:

  • Måndag-fredag 8.30-12
  • Introduktionskurs SFI
  • SFI distans/flex: tisdag kl. 16.30-17.30

Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar. Du kan läsa på dagtid eller kvällstid.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland. 

Aktuellt

Distansundervisning från 12/11

Den 12 november fick Värmland skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid -19. I samband med detta kommer SFI att övergå till distansstudier.
Eleverna får hemuppgifter och undervisning digitalt motsvarande 15 timmar i veckan. 

Jul och Nyår på SFI

SFI håller stängt den 23/12 och sen har eleverna hemuppgifter 28-30/12 motsvarande 3 timmar per dag. Den 4/1 återgår vi till hemuppgifter och undervisning digitalt motsvarande 15 timmar i veckan. 


Vi kommer inte att starta intro med nya elever nu utan de som har lämnat in en anmälan kommer att få mer information om start i mitten av januari. 

Håll i, håll ut och håll avstånd!