SFI

 SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis. För att vara behörig till kommunens utbildning i svenska för invandrare ska du vara folkbokförd i Eda kommun 

Vi erbjuder SFI undervisning:

  • Måndag-fredag 8.30-12
  • Introduktionskurs SFI
  • SFI distans/flex: tisdag kl. 16.30-17.30

Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar. Du kan läsa på dagtid eller kvällstid.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.


200318

Enligt regeringens beslut så sker all SFI undervisning på distans. Eleverna studerar alltså hemifrån och ska inte komma till lokalerna i Åmotfors. Mer information skickas hem till berörda elever under v. 13.