KOMVUX

Grundläggande vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på grundläggande nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och

  • Saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan
  • Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • Behöver läsa svenska som andra språk
  • Behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
  • Behöver slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper från gymnasiet. Du kan läsa upp kurser eller hela program på dagtid eller distans. 

För att vara behörig att delta på en kurs ska du:

  • Sakna behörighet från gymnasieskolan
  • Ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Vi erbjuder över 150 gymnasiekurser på distans via Hermods.

Vi erbjuder även webbaserade kurser såsom Svenska, Matematik och Engelska på halvdistans med närplatsträffar i Arvika. 

Du som studerar på Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.200617

Sista ansökningsdatum för studiestart i oktober är 15 september.

Sista ansökningsdatum för studiestart i januari är 15 november.