Elevinformation

Vi vill ge den bästa tänkbara starten för att alla ska lyckas nå sina studiemål. Därför ger vi lite kort information om skyldigheter, rättigheter och möjligheter som omfattar alla elever inom vuxenutbildningen.

Antagningsbesked

När man börjar studera inom vuxenutbildningen så skickas ett antagningsbrev ut tillsammans med information som är viktig för att kunna börja studera inom vuxenutbildningen i Eda. Den information som skickats ut är:

  • Antagningsbrev
  • Frågor och svar A till Ö
  • Litteraturlista
  • Schema

Studieekonomi

CSN och studiemedel

Elevinformation inför kursstart

Inför kursuppstarten samlas alla elever för att få information om vuxenutbildningen. Informationen är en sammanfattning av de viktigaste punkterna att studera hos oss. 

Närvaro

All undervisning är platsförlagd och eleven skall närvara vid lektionstillfällena. Om eleven inte uppvisa progression/utveckling under terminen kan du komma att skrivas ut från kursen.