Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Va-avgifter Skriv ut

 

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Vid nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp ska anslutningsavgift betalas. Avgiften ska normalt betalas innan arbetet påbörjas. Avgiften bestäms enligt den politiskt beslutade va-taxan.


När man anslutit sig börjar man betala årlig brukningsavgift. Brukningsavgiften bestäms utifrån vad man anslutit sig till, typ av fastighet, tomtytan, antal bostadsenheter (byggnadsyta), förbrukning, dagvatten i gatan och om man är ansluten till dagvatten via servis.


Om inte avgiften betalas äger kommunen rätt att strypa vattentillförseln tills avgiften är betalad.


Förklaringar till taxan

Bostadsenhet

Bostadsenhet gäller för alla bostadsfastigheter och därmed jämförliga fastigheter. Med det menas kontor, butiker, verkstäder, idrottshallar mm.


Det är endast planlagda fastigheter angivna som enbart industri som inte räknas till detta. Det är normalt större tillverkningsindustrier och det gäller endast en handfull fastigheter i kommunen.


En bostadsenhet är 150 m2.  Överstiger man den ytan ska avgift betalas för varje påbörjat 150 m2


Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en dagvattenavgift. Om man inte har anslutit sig till dagvattennnätet betalar man den lägre avgiften för ledningsnätet i gatan där man bor. Den högre avgiften betalar man om man är ansluten till dagvattennätet.


Fastigheter utanför detaljplanelagt område har normalt inte dagvatten i gatan och där ska man inte betala tomtyteavgift.  
Sidansvarig: Susanna Holmgren

Mina favoriter
Spara sidan som favorit