Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Översvämning Skriv ut

 
oversvammning.jpg

Översvämning och baktryckskador

Vid stora nederbördsmängder kan ibland spillvattensystemet överbelastas på grund av inläckage och felkopplat dagvatten. Det kan då orsaka att spillvatten trycks upp i golvbrunnar i källare. Problemet kan förebyggas genom att fastighetsägare ansluter sig till kommunala dagvattensystemet. Förbättringar av avloppsledningsnätet pågår löpande men vårt nät är till stora delar gammalt, ofta upp till 50 år. För att motverka baktrycksskador har bland annat Långgatan i Åmotfors sanerats med tanke på översvämning efter skyfallet fredagen den 13:e augusti 2010.


Förebyggande åtgärder:

 • Inred inte källare som bostadsrum.
 • Rengör stuprör, hängrännor och dagvattenbrunnar från löv och skräp. 
 • I källare, garage bör lösa saker förvaras minst 10 cm från golvet. 
 • I golvbrunnar kan speciella insatser installeras för att motverka baktryck.
  Ta kontakt med auktoriserad VVS-installatör. 
 • Montera en släplist av gummi som tätning under dörrar och garageportar i markplan.

Omedelbara åtgärder om översvämning redan skett:

 • Rädda det som räddas kan. 
 • När vatten kommer från golvbrunnarna in i huset, så kallat baktryck, försök att täta golvbrunnarna. Att stoppa en filt eller en handduk i golvbrunnen och lägga en tyngd ovanpå för att hålla filten/handduken kvar kan fungera. 
 • Om vattnet kommer via markytan: Avled vattnet genom ett enkelt mindre dike. Bygg upp enkla hinder av till exempel grus, sandsäckar, brädor eller vad som finns till hands. 
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. 
 • Vid mindre fuktskador på exempelvis golv och väggar av betong, ordna korsdrag och låt vinden komma in för en naturlig uttorkning. Vid större skador på till exempel trä, gipsmaterial får fukttekniker upprätta åtgärdsförslag. 
 • Kontakta Räddningsstjänsten om ni inte kan hantera läget själva.Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit