Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Bestämmelser Skriv ut

 

ABVA

Kommunen har upprättat Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).  Där anges bestämmelserna kring Eda kommuns va-anläggningar.


Kommunalt vatten

Inom beslutade verksamhetsområdet gäller också den politiskt beslutade va-taxan. Den kommunala dricksvattenproduktionen kontrolleras löpande under året. Man kontrollerar vattnets kemiska- och mikrobiologiska egenskaper. I kommunen används endast grundvattentäkter.  


Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp gäller inom beslutat verksamhetsområde för spillvatten. Till skillnad från kommunalt vatten så väljer man inte själv om man vill ansluta sig. För avlopp gäller att den egna anläggningen ska vara likvärdig eller bätttre än den kommunala. Det kommunala systemet är i de allra flesta fall överlägsen de enskilda på grund av reningsfunktionen i avloppsreningsverken. 


Kommunalt dagvatten

För kommunalt dagvatten finns inget särskilt beslutat verksamhetsområde. För dagvatten finns inget krav att ansluta sig. Genom att ansluta sig till dagvattennätet säkerställer man att spillvattensystemet inte belastas med dagvatten och att man minskar risken för översvämningar vid stora nederbördsmängder. Där dagvatten finns i gatan finns krav att betala del i dagvattensystemets kostnader genom tomtyteavgift. 




Sidansvarig: Susanna Holmgren
Mer information

Susanna Holmgren

Utredare Teknisk stab

Teknik i Väst AB

mob 070-302 44 13

susanna.holmgren@arvika.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit