Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunalt VA Skriv ut

 
illustration Vatten och avlopp

Vatten- och avloppskretsloppet

Allmänt om kommunalt vatten och avlopp

Det som allmänt kallas för kommunalt vatten och avlopp är ett va-kollektiv som består av de som är anslutna till nätet och med kommunen som driftansvarig. För vatten och avlopp finns beslutade verksamhetsområden.


Oftast är verksamhetsområdet för vatten större än det för avlopp på grund av de olika förutsättningarna för investeringskostnaderna i nätet. 


I de kommunala avloppsreningsverken hanteras det slam som kommer från  enskilda avlopp. När reningsprocessen är klar återstår avvattnat slam som komposteras på Lundens avfallsanläggning. I Charlottenberg och Koppom finns ett extra reninggsteg med en biodamm där näringsämnen bryts ned. Arbete pågår för att även bygga en biodamm vid Åmotfors avloppsreningsverk. 


Kommunalt vatten

I Eda kommun finns fem grundvattenverk. De finns i Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Skillingsfors och Åmotfors. 


Vattnet kontrolleras fyra gånger varje år mikrobiologiskt och kemiskt. Kontroll sker på råvattnet, utgående vatten och ute hos kund. Utökad provtagning sker vid anmärkningar på vattnet och efter klagomål hos konsument. Om ett prov visar på förhöjda värden i någon form problem vidtas åtgärder för att få bort problemen.  
Sidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information

Susanna Holmgren

Tf gatuchef

tfn 0571-281 33

susanna.holmgren@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit