Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vård och omsorg Skriv ut

 
Två par händer

Övergripande mål

 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram tydliga och uppföljningsbara mål för att säkra en god kvalitet och för att skapa bra förutsättningar för vår personal att möta de behov som finns hos våra kommuninvånare.

Inom vård och omsorg har vi utarbetat mål där goda och jämlika levnadsvillkor är ett övergripande mål.

 

För att säkerställa målet eftersträvar vi trygghet i insats och boende där vi åtar oss att:

 • utse kontaktperson innan inflyttning sker till särskilt boende.
 • inom en vecka utse kontaktperson inom hemtjänst hos de personer som har omsorgsinsatser.
 • inom en vecka upprätta/revidera genomförandeplan hos de som har omsorgsinsatser inom hemtjänst/särskilt boende.
 • rapportera och åtgärda avvikelser och missförhållanden.
 • skyndsamt handlägga/besluta/utföra den enskildes ärende/insatser.
 • ha ett professionellt förhållningssätt.

Inflytande och delaktighet där vi åtar oss att:

 • ge tillgänglig och förstålig information om insatser, rättigheter och skyldigheter enligt lämplig lagstifning.
 • lyssna och tillvara synpunkter och förslag från brukare, närstående och god man.

God kommunal service där vi åtar oss att:

 • ha god telefonservice.
 • ha rimliga väntetider.
 • ha beredskap för akuta situationer dygnet om.
 • brukare, närstående eller god man som söker oss skall bli kontaktad snarast.Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran