Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överklaga beslut Skriv ut

 

Hur man överklagar beslut

Vård och stöd arbetar med myndighetsutövning. De flesta av de beslut vi fattar är överklagningsbara. Om du vill överklaga ett beslut måste det ske inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Du överklagar beslutet genom att skriva till vårdutskottet och då tala om vad i beslutet som du tycker är felaktigt och varför. Om du tycker att det är svårt att skriva överklagan så kan du be din handläggare om hjälp.

Efter att du överklagat ditt beslut konstateras om det inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan. Om ni anlitar ombud kan ombudet istället underteckna skrivelsen. Ombudet skall sända in fullmakt i original samt sitt namn, adress och telefonnummer.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren/den instans som fattat beslutet ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Beslutet kan ändras helt i enlighet med ditt önskemål eller delvis. Om beslutet ändras delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar vårdutskottet samtliga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Värmlands län för beslut.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Förvaltningsrätten i Karlstad

Box 568
651 12  KARLSTAD


Tfn 054- 14 85 00
Fax 054-14 85 30


Mina favoriter
Spara sidan som favorit