Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Missbruk & beroende Skriv ut

 
Mansperson ligger på bord, med ett barn bakom

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol- eller drogberoende får den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

I vissa fall kan det även vara aktuellt med att socialtjänsten ansöker till Förvaltningsrätten om vård enligt tvångslagstiftning (LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
 

Socialtjänsten utreder anmälningar och ansökningar om bistånd i form av:

  • samtal
  • kontakt med vår öppenvårdsmottagning, Eda Stöd och Behandling
  • vård och behandling på behandlingshem.

Hos Individ- och familjeomsorgen i Eda har vi en socialsekreterare som har till särskild uppgift att arbeta med missbruksfrågor. Vi arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder som ASI, Audit/Dudit och MI i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer.


Vi har även ett samarbete med Beroendecentrum i Kristinehamn som drivs av Värmlands Vårdförbund. Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

Målgrupp är män/kvinnor från 18 år, bosatta i Värmland;

  • med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling
  • med beroende- och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.

Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen.
 

Är du anhörig till en missbrukare?

Som anhörig till en missbrukare är du också välkommen att höra av dig till socialkontoret eller vår öppenvårdsmottagning. Vi kan via ”Eda stöd och behandling” erbjuda stödsamtal enskilt eller i grupp. 
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Fredrik Olofsson

1:e socialsekreterare

tfn 0571-281 00 vxl


Erika Durendahl

Socialsekreterare

tfn 0571-180 783 eller 281 00 vxl


Mina favoriter
Spara sidan som favorit