Hemlöshet

Man som ligger ute på marken

Det kan vara svårt för personer som saknar arbete, vänner, familj och/eller kontaktnät att lyckas ta sig in på bostadsmarknaden.

Att bli hemlös kan ske på fler olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut. Någon kan ha hamnat i hemlöshet beroende på en missbruksproblematik, andra har blivit hemlösa av helt andra anledningar.

Generellt är det inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till hemlösa. Undantag kan göras för personer som har speciella skäl. Med speciella skäl menas att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruks- eller beroendeproblematik.