Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Avgift för vård och omsorg Skriv ut

 

Avgift för vård och omsorg samt förbehållsbelopp

Vårdavgiften bygger på att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa. Innan kommunen kan ta ut avgift ska du alltid förbehållas tillräckliga medel för dina normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.

 

Vad är förbehållsbelopp?

Med förbehållsbelopp menas kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder
 • skor
 • fritid, hygien
 • dagstidning, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Om din disponibla inkomst är mindre än förbehållsbeloppet tillsammans med din boendekostnad kan kommunen inte ta ut någon vårdavgift.

 

Hur fastställs avgiften?

Kommunen fastställer din avgift utifrån både skattepliktiga och icke skattepliktiga inkomster de närmaste tolv månaderna. Alla inkomster som ingår i avgiftsunderlaget är beräknad nettoinkomst, det vill säga inkomsten efter att skatten är dragen. Vad som räknas som inkomst kan du läsa om i avgiftsregelementet. Vid beräkning av avgiften, tas ingen hänsyn till eventuell förmögenhet. Om dina ekonomiska förhållanden förändras är du skyldig att meddela kommunen detta.

 • Vårdavgiften för år 2018 är max 2 044 kronor/månad.
 • Förbehållsbelopp för ensamstående: 5 136 kronor/månad.
 • Förbehållsbelopp för gift/sambo: 4 340 kronor/månad vardera.Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Annica Jansson

Avgiftshandläggare
Charlottenberg och Hiernegården
tfn 0571-282 62

Anna Nolander Gustafsson

Avgiftshandläggare

Åmotfors och hemtjänst Koppom
tfn 0571-283 46


Mina favoriter
Spara sidan som favorit