Valdistrikt och vallokaler

Valdistrikt och vallokaler

Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden som kallas valdistrikt. I Eda kommun finns i 5 valdistrikt:

  • Charlottenbergs tätort
  • Charlottenbergs omland
  • Åmotfors
  • Koppom
  • Köla-Skillingmark

Varje valdistrikt har en vallokal där du kan rösta på själva valdagen. I vilken vallokal du ska rösta finner du på ditt röstkort som du får hemskickat. Vid val till Europaparlamentet är valokalen öppen mellan 8.00-21.00 och vid allmänna val mellan kl 8.00-20.00.

I vallokalen arbetar röstmottagare, varav en är ordförande och en vice ordförande. Röstmottagarna är de som tar en mot din röst och prickar i av i röstlängden att du har röstat. Efter vallokalens stängning räknar röstmottagarna alla rösterna.

Alla vallokaler och röstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.   

Vallokaler i Eda kommun

  • Charlottenbergs omland – Gunnarsbyhallen
  • Charlottenbergs tätort – A-salen, Folkets Hus
  • Åmotfors – Gärdeshallen
  • Koppom – Gillevihallen
  • Köla-Skillingmark – Köla församlingshem