Val till Europaparlamentet

EUROPAPARLAMENTET

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, nästa val sker 2024. Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper och inte utifrån vilket land de kommer. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter.

Europaparlamentet har 732 fasta platser och de antal platser som varje medlemsland får beror på hur stor folkmängd landet har. I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter.

RÖSTRÄTT

Det grundläggande kravet för att du ska få rösta i Sverige är att du fyllt 18 år senast på valdagen.Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • svensk medborgare samt är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.