Rösta på valdagen

Rösta på valdagen

Vallokalens namn, adress och öppettid står på röstkortet som sänds till alla som är upptagna i röstlängden och har en adress. Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen. 

Under förtidsröstningen får du rösta var du vill i Sverige, på valdagen däremot är det viktigt att du går till din specifika vallokal.

Vallokalen har endast öppet på valdagen.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan man undvika att någon får reda på vad man tänker rösta på. 

Vid ingången till vallokalen står oftast en person som delar ut valkuvert och som hänvisar väljaren till en ledig valskärm. 

Väljaren gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen kan väljaren göra i ordning sin röst. Endast en valsedel ska läggas i varje kuvert. Om man har rösträtt till kommunval, regionval och riksdagsval ska man göra iordning ett kuvert till varje val. Det finns en penna bakom varje valskärm som man kan använda om man vill personrösta, dvs. sätta ett kryss i rutan för den kandidat som man helst vill ska bli vald för partiet.

Väljaren lämnar sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går väljaren fram till röstmottagarna och lämnar fram kuverten och sitt röstkort. Har du glömt att ta med dig röstkortet så kan du kontakta valnämnden som skriver ut ett nytt röstkort åt dig. Du måste också kunna styrka din identitet. Det kan du göra på tre sätt: genom att visa upp en ID-handling, genom att du är känd av röstmottagaren eller genom att du har med någon som går i god för dig genom att visa upp sin egen ID-handling.  

Samtidigt som röstmottagarna prickar av väljaren i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och rösterna räknas.