Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

KvalitetsarbeteSkriv ut

 

I Skolverkets databas "Jämförelsetal" kan du hitta jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning.


Inom Eda kommun görs löpande egna uppföljningar och enkätundersökningar. Synpunkterna som kommer in från medborgarna via synpunktsformuläret "Tyck till om oss" tas också om hand och följs upp. Inom skolan finns också en rutin för en särskild klagomålshantering.


Skolorna i Eda Kommun arbetar även med elevinflytande genom bl.a. klassråd där alla elever ges möjlighet att lyfta fram frågor som de vill ska diskuteras.


Regelbundna möten med skolornas elevråd genomförs, där representanter ur respektive klass deltar för att diskuterar frågor som kommit upp på klassråden och andra viktiga ämnen ur ett elevperspektiv.


Utöver detta arbetar vi med ett demokratiskt förhållningssätt i undervisningen och eleverna görs t.ex. allt mer delaktiga i utformandet av uppgifter, redovisningsformer och arbetsområden med stigande ålder.  


Sidansvarig: Malin Nilsson