Föreningar, föreningsliv

Charlottenbergs byalags loppis på en Charlottadag

Eda kommun har drygt 150 aktiva föreningar som svarar för i stort sett allt fritids- och kulturutbud i kommunen. Av dessa faller närmare 100 in under kommunens ansvarsområde; barn- och ungdomsföreningar, lokalhållande föreningar, kulturföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar och övriga föreningar såsom byalag m.fl.

Barn- och ungdomsföreningarna svarar årligen för ca 5 000
aktiviteter/sammankomster. Dvs i snitt upp emot 14 aktiviteter per dag varje år.

Vårt mål är att kunna erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter. För att kunna upprätthålla, utveckla och förbättra fritidsutbudet krävs ett fortsatt satsning på vidareutbildning av ledare inom föreningslivet.