Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Turismnäringen i Eda fortsätter att ökaSkriv ut

 
morokulien info center

Eda kan återigen visa glädjande siffror inom besöksnäringen. Eda kommuns turismomsättning 2013 uppgick till 628 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 miljoner kronor i jämfört med 2012. Detta visar den rapport som HUI Research har tagit fram på uppdrag av Eda kommun.


Besöksnäringen i Värmland omsatte 2013 ca 11,6 miljarder kronor och Edas andel i detta var 5,4%. Rapporten visar också antalet sysselsatta inom besöksnäringen och även denna siffra har ökat från 295 till 326 årsverken, vilket motsvarar 4,3% av Värmlands totala.


Antalet kommersiella gästnätter i Eda uppgick till 131 156, vilket är en ökning med 8% jämfört med 2012. Vi kan också se att det är flest gästnätter under sommarmånaderna juni, juli och augusti.


Om man ser på nationaliteter så är Norge de som bidrar till flest gästnätter, ca 78500, men som tvåa kommer kanske något mer oväntat och det är Kina. Asiatiska besökare på genomresa ökade under 2013 och flera av dessa valde att övernatta i Eda. Kommunens gästnattsstatistik visar en exportandel på cirka 77%, vilket är långt över både länets och rikets motsvarighet.


Antalet dagbesök i Eda ökade med 27% till 338 000 och det är då framför allt gränshandeln som står för den ökningen. Nya handelsområden kommer till och detta bidrar till ökat dagbesök och fler gästnätter.


Statistiken överensstämmer också med antalet besök på turistbyrån i Morokulien som ökade med 25% i jämfört med 2012 och där är det framför allt Asien som står för den största ökningen samt som ett resultat av utökade öppettider.


Besöksnäringen är en framtidsfaktor och Eda har stor tillväxtpotential. Det finns en ökad efterfrågan av bl.a. aktiviteter vilket ger näringen utvecklingsmöjligheter men kan också locka nya företagare till kommunen.


Källa: HUI Research – Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2013.

Tillbaka