Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Trygga invånare i EdaSkriv ut

 
folk på badstrand

Edaborna är mindre utsatta för inbrott och rädslan för att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt.


Invånarna är också bra rustade att klara av samhällsstörningar då många har tillgång till förnödenheter som minskar påfrestningen på invånarna.

 

Under vintern 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning om trygghet och säkerhet i Sverige.


Syftet med undersökningen var att ge förutsättningar att bättre kunna inrikta säkerhets- och trygghetsarbetet framöver samt att få en bild av hur invånarna ser på sin egen säkerhet.


Resultatet av trygghetsundersökningen i Eda visar att våra medborgare i stort ser på trygghet och säkerhet på samma sätt som övriga medborgare i Sverige. Det finns några intressanta resultat att lyfta från undersökningen som gäller riket i stor men även specifikt för Eda kommun.

 

Hälften av alla svarande i Eda kommun, precis som i resten av riket, känner sig ibland orolig för att drabbas av trafikolyckor och anser sig ha begränsade möjligheter att påverka sin egen säkerhet. Vad som är positivt är att 99 % av de svarande använder bilbälte. Även fallolyckor tillhör den vanligaste typ av olyckor som drabbar medborgarna. Edaborna är bättre än genomsnittet i riket på att vidta säkerhetsåtgärder så som halkskydd i dusch/badkar eller använda broddar under skorna men det finns förbättringspotential. Det är trots allt fler som inte har vidtagit någon säkerhetshöjande åtgärd än de som har.

 

På frågor som rör brott mot den enskilda människan visar statistiken att Eda kommun har ett lägre genomsnitt än riket vad det gäller personer som varit utsatt för inbrott, kränkningar på nätet och kontokortsbedrägeri. I Eda är det också färre som känner sig oroliga att drabbas av misshandel eller överfall.

 

Kommuninvånarna har i större utsträckning tillgång till materiel som underlättar vid olika typ av avbrott. Många är utrustade med ficklampa, batteridriven radio, dunkar att hämta vatten i, reservkök att tillreda varm mat samt batteridriven mobilladdare. I Eda är det även fler än genomsnittet i Sverige som anser sig kunna påverka sin egen säkerhet vid ett avbrott i dricksvattnet.

 

Några negativa resultat från undersökningen visar att det är färre i Eda kommun än genomsnittet i Sverige som använder flytväst.

 

Undersökningen visar också att det finns stora brister inom informationssäkerheten i hela Sverige, vilket även gäller Eda kommun. Trots att edaborna många gånger är mindre drabbade av datavirus, identitetsstölder och förlust av personlig information är det alltför få som vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sig mot dataintrång.

 

Räddningstjänsten har ett högt förtroende bland medborgarna. De flesta i kommunen känner ett ansvar för säkerhetsåtgärder i sitt eget hem och anser att den enskilda människan även bör ha ett visst ansvar för säkerheten i samhället. Många anser sig vara säkerhetsmedvetna personer och tar information om risker och säkerhet på stort allvar.


En slutrapport med det nationella resultatet av trygghetsundersökningen kommer i slutet av året.

Tillbaka