Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Transporttillstånd Skriv ut

 
Följebil

Du behöver transporttillstånd om du ska köra en bred, lång eller tung transport eller har miljöfarlig last inom Eda kommun.


Gäller transporten över flera kommuner ska ansökan göras hos Trafikverket. Tillstånd behövs också från fastighetsägare eller väghållare om transporten går på enskilda vägar.

 

Handlingar som ska bifogas till din ansökan

Om fordonets bredd, lasten inräknad, överskrider 450 centimeter eller där bredden överskrider 350 centimeter och totalhöjden överskrider 450 centimeter bör sökanden bifoga en redogörelse för kontroll av färdvägen (färdvägsintyg). Färdvägen och eventuella hinder för framkomligheten bör framgå av redogörelsen


Om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, överskrider 30,0 meter bör sökanden likaså bifoga en redogörelse för kontroll av färdvägen (färdvägsintyg). Färdvägen och eventuella hinder för framkomligheten bör framgå av redogörelsen.
Sidansvarig: Susanna Holmgren