Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vatten och avlopp Skriv ut

 
illustration Vatten och avlopp

Vatten- och avloppskretsloppet

Allmänt om kommunalt vatten och avlopp

Det som allmänt kallas för kommunalt vatten och avlopp är ett va-kollektiv som består av de som är anslutna till nätet.


Det kommunala bolaget Teknik i Väst har sedan 1 januari 2019 ansvar för drift och underhåll av kommunens allmänna VA. Eda kommun är uppdragsgivare och beställare av tjänster.


För kommunalt VA finns beslutade verksamhetsområden.Oftast är verksamhetsområdet för vatten större än det för avlopp på grund av de olika tekniska och ekonomiska förutsättningarna för framdragning av vatten respektive avlopp.


I de kommunala avloppsreningsverken hanteras det slam som kommer från enskilda avlopp. När reningsprocessen är klar återstår avvattnat slam som komposteras på Lundens avfallsanläggning. I Charlottenberg, Åmotfors och Koppom avloppsreningsverk går det renade avloppsvattnet, vidare till ett extra reninssteg i form av en biodamm där näringsämnen bryts ned.  


Kommunalt vatten

I Eda kommun finns fem grundvattenverk. De finns i Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Skillingsfors och Åmotfors. 


Vattnet kontrolleras regelbudet mikrobiologiskt och kemiskt. Kontroll sker på råvattnet, utgående vatten och ute hos kund. Utökad provtagning sker vid anmärkningar på vattnet och efter klagomål hos konsument. Om ett prov visar på avvikande värden, vidtas åtgärder för att få bort problemen.


Sidansvarig: Susanna Holmgren
Mer information

Susanna Holmgren

Utredare Teknisk Stab

Teknik i Väst AB

mob 070-302 44 13

susanna.holmgren@arvika.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit